Volební komise – Prezidentské volby 2018

Hnutí Starostové a nezávislí, jako strana zastoupena v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, bude delegovat své zástupce do volebních komisí pro volby prezidenta republiky ve dnech:

První kolo – 12. – 13. ledna 2018
Druhé kolo – 26. – 27. ledna 2018

Aktuálně přijímáme členy volebních komisí v celém Moravskoslezském kraji.

Zájemci o členství v okrskové komisi se mohou registrovat vyplněním formuláře, který najdete zde:

Registrace do okrskové volební komise na volby prezidenta republiky v lednu 2018

Seznam volebních okrsků a přehled již obsazených okrsků

 

Odměna za členství ve volební komisi pro volby prezidenta republiky:

  • členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 300 Kč
  • zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500 Kč
  • předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 600 Kč

 

V případě konání druhého kola volby prezidenta republiky 

se odměna za výkon funkce člena, zapisovatele a předsedy okrskové volební komise zvyšuje o 200 Kč.
Při plné účasti na všech zasedáních okrskové volební komise a v případě obou kol volby prezidenta republiky pak celková odměna:

  • členovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 500 Kč
  • zapisovateli okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 700 Kč
  • předsedovi okrskové volební komise zvláštní odměna ve výši 1 800 Kč

 

Vyplacení odměny

Zvláštní odměnu a paušální náhradu ušlého výdělku pro členy okrskové volební komise vyplatí do 30 dnů po ukončení činnosti okrskové volební komise obecní úřad. Činnost okrskové volební komise je ukončena patnáctým dnem po vyhlášení celkových výsledků voleb Státní volební komisí (v případě voleb do Senátu, do zastupitelstev krajů, do zastupitelstev obcí a volby prezidenta republiky za předpokladu, že nebyl podán návrh na soudní přezkum). Nárok na náhradu ušlého výdělku člena okrskové volební komise, který není v pracovním poměru ani v poměru obdobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně činný, je však třeba u obecního úřadu uplatnit a výdělečnou činnost prokázat např. živnostenským listem, zápisem v obchodním rejstříku nebo jiným dokumentem.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *